×
Zmiana wielkości czcionki:

Zostań wolontariuszem w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi!

Lubisz ludzi?
Czujesz, że praca w charakterze wolontariusza to coś dla Ciebie?
Masz wolny czas i chcesz go dobrze spożytkować?
Nie jesteś obojętny na los innych ludzi i chcesz dla nich zrobić coś dobrego?
Jesteś osobą otwartą i odpowiedzialną?
Chcesz zdobywać nowe cenne doświadczenia zawodowe, wzbogacić swoje CV i wykorzystać umiejętności?

Zapraszamy!

Nie miałeś doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi? Nie martw się, nauczymy Cię!

Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć – idea bezinteresownej pomocy innym stanowi krok ku zmianie świata na lepsze.

Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie.

U podstaw działania wolontariackiego leży szczerość, dobrowolność i przekonanie, że jest ono skierowane do innych potrzebujących i stanowi faktyczną korzyść społeczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne. Więc wolontariusz podejmuje altruistyczne działania wypływające z potrzeby serca, przekonań moralnych, religijnych lub politycznych, ale również pragnąc rozwijać swoje umiejętności, zdobywać nowe i budować doświadczenie.

Wolontariat jest dla Ciebie, jeżeli chcesz pomagać, ale także myślisz o wejściu lub powrocie na rynek pracy bądź też o zmianie zawodu. Jako jedna z form edukacji nieformalnej daje możliwość wypróbowania sił w różnych dziedzinach życia społecznego, pozwala na zbadanie nowych obszarów pracy. Wzbogacisz w ten sposób swoje CV – mało który pracodawca nie docenia wagi wolontariatu. Oprócz przejawów empatii, świadczy to również o rozwijaniu takich kompetencji jak: zarządzanie ludźmi, zadaniami i czasem oraz sprawnej komunikacji. Ponadto, jako wolontariusz masz szansę na poznanie nowych ludzi, dzielenie się pasjami i ideałami oraz budowanie przyjaźni na całe życie.

Decydując się na wolontariat ważne jest, abyś przestrzegał pewnych zasad, które charakteryzują działalność wolontariuszy, ale także stosował się do savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych.

 • Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
 • Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
 • W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
 • Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
 • Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
 • Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
 • Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę działać w zespole.
 • Będę osobą, na której można polegać.
 • Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
 • Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.
 • Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
 • Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

 • poczucie bycia potrzebnym innym (wzmocnienie sensu i wartości własnego życia),
 • podwyższenie moralnej samooceny, dowartościowanie – rozpoznanie oraz rozwój takich walorów, jak: odpowiedzialność (bycie konsekwentnym w działaniu, realizacja zadeklarowanych działań, branie odpowiedzialności za swoje czyny) oraz tolerancja (wyrozumiałość i zrozumienie dla innych, nie osądzanie),
 • pozytywna reakcja emocjonalna (np. radość, satysfakcja z odszukania własnego powołania, ze zrobienia czegoś wartościowego dla innych, docenienie, bycie zauważanym),
 • pogłębienie refleksji nad celem i sensem życia (poznawanie i zrozumienie siebie i świata),
 • rozwój emocjonalny, społeczny i kulturalny, czyli doskonalenie się (sprawdzenie siebie, pokonanie różnych swoich zahamowań, hartowanie charakteru, poradzenie sobie i zapanowanie nad sytuacją, otworzenie na innych, możliwość odkrycia w sobie ukrytych zasobów, potencjałów, zdolności, zweryfikowanie własnych zainteresowań, sposobność do rozszerzania granicy własnych możliwości i uświadomienia sobie własnych ograniczeń).
 • cenne doświadczenie życiowe i zdobycie wiedzy (np. zmiana w sposobie patrzenia na świat, poznawanie siebie i innych w nowych, czasem skrajnych sytuacjach, poczucie bycia w pełni osobą kompetentną, uczenie się pokory, potwierdzenie swoich umiejętności, nabycie nowych umiejętności społecznych i zawodowych oraz wykreowanie nowych motywów i postaw),
 • sensowne wypełnienie czasu wolnego,
 • umiejętności pracy z grupą,
 • aprobata społeczna (np. podziękowania ze strony wspomaganego lub świadków zdarzenia),
 • sposób na wykazanie się i możliwość sprawdzenia się w określonych sytuacjach
 • nowe kontakty społeczne,
 • oderwanie od własnych problemów,
 • pozostawanie aktywnym społecznie po utracie zatrudnienia, przejściu na emeryturę lub na rentę,
 • budowanie więzi i kapitału społecznego w społecznościach lokalnych,
 • zbliżanie się do Boga – dla osób wierzących

Ograniczenie kontaktu bezpośredniego nie jest przeszkodą w udzielaniu pomocy i wsparcia potrzebującym. Nadal można wdrażać dobre praktyki zachowując bezpieczeństwo swoje i Beneficjenta, który może potrzebować pomocy bardziej niż kiedykolwiek. Śmiało postaw na formę zdalną pomocy:

 • naucz obsługi aplikacji i komunikatorów
 • pomóż w założeniu profilu zaufanego
 • wesprzyj w zakupach online
 • pomóż w nauce obsługi komputera
 • wspomóż w kontakcie z przychodnią oraz zdobyciu e-recepty
 • zapewnij towarzystwo – sytuacja pandemii może powodować lęk, a nakaz kwarantanny – nasilać poczucie osamotnienia
 • ogranicz szerzenie paniki – uspokajaj, dementuj pogłoski i przekazuj informacje tylko z rzetelnego źródła (gov.pl)